Jan Kalwin

kalwin

Jan Kalwin urodził się w Noyon, w Pikardii, w 1509 roku. Jego ojciec był zarządcą majątku i generalnym prokuratorem kapituły. Ukończywszy naukę w szkole, Jan otrzymał wykształcenie scholastyczne w gimnazjum Montaigu w Paryżu. W 1528 roku, po zatargu ojca w kapitułą z Noyon, porzucił Paryż, aby udać się do Orleanu, a studia teologiczne zmienił na … [Czytaj dalej…]

Ochrona mniejszości

dni morza

Kwestie powiązane z problemem ochrony mniejszości narodowych porusza natomiast art. 151 TWE dotyczący kultury narodowej. Nakazuje on Wspólnocie wnoszenie wkładu w rozwój kultury państw członkowskich i wspieranie ich współpracy w tej dziedzinie. Samego pojęcia „kultura” TWE nie definiuje. Uznaje się jednak, iż stanowi ona „wspólność aspektów duchowych, materialnych, intelektualnych i emocjonalnych” (definicja z konferencji generalnej … [Czytaj dalej…]

Wtopić się czy wyodrębnić?

gorlitz

Bezpośrednie normy dotyczące ochrony mniejszości narodowych zawarte są natomiast w konstytucjach czterech krajów związkowych: Saksonii-Anhalt, Brandenburgii, Saksonii i Szlezwika-Holsztynu, chociaż w tym pierwszym nie ma oficjalnie uznanej mniejszości. Jednak konkretne gwarancje instytucyjne i prawo do wystąpienia z roszczeniem o wsparcie stworzone są wyłącznie dla mniejszości oficjalnie uznanej przez konstytucję w Brandenburgii, Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. Szczegółowo … [Czytaj dalej…]

Status prawny Polaków w Niemczech

kosciol

Dla części Polaków mieszkających w Niemczech kwestia uznania ich za mniejszość narodową komplikuje się ze względu na zaszłości religijno-społeczno-historyczne. Problem mniejszości narodowych ujawnił się w Europie z całą mocą po obu wojnach światowych, w związku ze sztucznym podziałem terytoriów oraz przesiedleniami przeprowadzonymi na mocy decyzji wielkich mocarstw. Jednak do końca zimnej wojny do kwestii statusu … [Czytaj dalej…]

Współczesne problemy duszpasterstwa

franciszek

W Wielkopostnej zadumie…. Duszpasterstwo zawodowe. To fenomen lat osiemdziesiątych i kolejnych XX wieku. Wyrasta wprost z protestu przeciw stanowi wojennemu, a czerpie ze źródła cechów zawodowych. Kościół, co powszechnie wiadomo, dał schronienie swym wiernym. 13 grudnia 1981 roku junta wojskowa rozwiązała istniejące formy i zakazała życia społecznego i publicznego. Ludzie wierzący w naturalny sposób, (tak … [Czytaj dalej…]

Złe wychowanie

zle wych

Nie boimy się mówić o rzeczach kontrowersyjnych. Już w grudniu 2000 roku Pedro Almodóvar zapowiadał rozpoczęcie zdjęć do filmu inspirowanego własnym dzieciństwem. Problemy z obsadą spowodowały jednak opóźnienie realizacji projektu. Warto było poczekać. Gael García Bernal – znany polskiej publiczności z filmów „I twoją matkę też”, „Amores Perros” czy pokazywanej w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego … [Czytaj dalej…]

Wspomnienie

rozaniec

Słońce dopiero wstawało. Leniwie wynurzało się zza horyzontu, by kolejnego dnia dał nam trochę radości. Nie zawsze udawało mu się przedrzeć przez kłęby chmur, które niejednokrotnie zapowiadały deszczowy dzień. Byliśmy jednak cierpliwi. Gdy świeciło – cieszyliśmy się z pięknego nieba, gdy padało – śpiewaliśmy :”to szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu za pogodę…”. Nie zawsze miałam ochotę … [Czytaj dalej…]

Stawianie sobie celów

cel

Na czym polega sztuka stawiania sobie celów? Zacznijmy od zdefiniowania sobie czym ten cel tak właściwie jest: Czym jest cel? Zamiast rozpisywania się nad teoretycznym znaczeniem celu, przytoczę jeden z moich ulubionych cytatów, określających definicję celu. Całą “resztę” dobudujesz sobie zapewne podczas zagłębienia się w kolejne akapity tego wpisu Oto on: “A dream is just … [Czytaj dalej…]