Jan Kalwin

kalwin

Jan Kalwin urodził się w Noyon, w Pikardii, w 1509 roku. Jego ojciec był zarządcą majątku i generalnym prokuratorem kapituły. Ukończywszy naukę w szkole, Jan otrzymał wykształcenie scholastyczne w gimnazjum Montaigu w Paryżu. W 1528 roku, po zatargu ojca w kapitułą z Noyon, porzucił Paryż, aby udać się do Orleanu, a studia teologiczne zmienił na … [Czytaj dalej…]

Ochrona mniejszości

dni morza

Kwestie powiązane z problemem ochrony mniejszości narodowych porusza natomiast art. 151 TWE dotyczący kultury narodowej. Nakazuje on Wspólnocie wnoszenie wkładu w rozwój kultury państw członkowskich i wspieranie ich współpracy w tej dziedzinie. Samego pojęcia „kultura” TWE nie definiuje. Uznaje się jednak, iż stanowi ona „wspólność aspektów duchowych, materialnych, intelektualnych i emocjonalnych” (definicja z konferencji generalnej … [Czytaj dalej…]

Wtopić się czy wyodrębnić?

gorlitz

Bezpośrednie normy dotyczące ochrony mniejszości narodowych zawarte są natomiast w konstytucjach czterech krajów związkowych: Saksonii-Anhalt, Brandenburgii, Saksonii i Szlezwika-Holsztynu, chociaż w tym pierwszym nie ma oficjalnie uznanej mniejszości. Jednak konkretne gwarancje instytucyjne i prawo do wystąpienia z roszczeniem o wsparcie stworzone są wyłącznie dla mniejszości oficjalnie uznanej przez konstytucję w Brandenburgii, Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. Szczegółowo … [Czytaj dalej…]

Status prawny Polaków w Niemczech

kosciol

Dla części Polaków mieszkających w Niemczech kwestia uznania ich za mniejszość narodową komplikuje się ze względu na zaszłości religijno-społeczno-historyczne. Problem mniejszości narodowych ujawnił się w Europie z całą mocą po obu wojnach światowych, w związku ze sztucznym podziałem terytoriów oraz przesiedleniami przeprowadzonymi na mocy decyzji wielkich mocarstw. Jednak do końca zimnej wojny do kwestii statusu … [Czytaj dalej…]

Złe wychowanie

zle wych

Nie boimy się mówić o rzeczach kontrowersyjnych. Już w grudniu 2000 roku Pedro Almodóvar zapowiadał rozpoczęcie zdjęć do filmu inspirowanego własnym dzieciństwem. Problemy z obsadą spowodowały jednak opóźnienie realizacji projektu. Warto było poczekać. Gael García Bernal – znany polskiej publiczności z filmów „I twoją matkę też”, „Amores Perros” czy pokazywanej w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego … [Czytaj dalej…]

Stawianie sobie celów

cel

Na czym polega sztuka stawiania sobie celów? Zacznijmy od zdefiniowania sobie czym ten cel tak właściwie jest: Czym jest cel? Zamiast rozpisywania się nad teoretycznym znaczeniem celu, przytoczę jeden z moich ulubionych cytatów, określających definicję celu. Całą “resztę” dobudujesz sobie zapewne podczas zagłębienia się w kolejne akapity tego wpisu Oto on: “A dream is just … [Czytaj dalej…]