Kontrreformacja w Polsce

W Polsce kontrreformacja przebiegała bardzo spokojnie w porównaniu do innych państw, jednakże Polska jako kraj katolicki popierała Kościół. Początkiem było przyjęcie zasad soboru trydenckiego na synodzie piotrkowskim. Wprowadzono indeks ksiąg zakazanych. W 1658 roku miało miejsce wygnanie arian z Polski. To wszystko dowodziło braku tolerancji wobec nowych religii choć Polskę nazywa się najbardziej tolerancyjnym państwem tamtego okresu.
Kontrreformacja była zbyt ofensywnie nastawiona wobec protestantów, z którymi można było uzgodnić pewne zasady. Zbyt ostra reakcja Kościoła spowodowała, że jeszcze dziś obie strony nie są ze sobą pogodzone.

 

Reklama: Kampanie adwords prowadzi Anhor Wrocław.