Luteranie na świecie

Według danych za rok 2010 na świecie jest ponad 74 milionów luteranów. Największe skupiska luteranów znajdują się  w Europie jednak występują oni obecni również na innych kontynentach – na drugim miejscu jest Afryka.

Jak widzimy na powyższej tabelce dominującym państwem luterańskim są Niemcy a następnie Stany Zjednoczone.