Luteranie na świecie

Według danych za rok 2010 na świecie jest ponad 74 milionów luteranów. Największe skupiska luteranów znajdują się  w Europie jednak występują oni obecni również na innych kontynentach – na drugim miejscu jest Afryka.

Jak widzimy na powyższej tabelce dominującym państwem luterańskim są Niemcy a następnie Stany Zjednoczone.

Historia Luteranów

Luteranizm – jest doktryną teologiczną i chrześcijańską ruchu reformacyjnego, za osobę która zapoczątkowała nasz ruch uznajemy Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517). Luteranie stanowią jeden z głównych nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu.

Tak prezentuje się podział diecezji luterańskich w Polsce:

  • Diecezja Cieszyńska
  • Diecezja Katowicka
  • Diecezja Mazurska
  • Diecezja Pomorsko-Wielkopolska
  • Diecezja Warszawska
  • Diecezja Wrocławska