Rosnące ubóstwo skandalem w oczach chrześcijan

kosciolSkandalem w oczach wszystkich chrześcijan nazwał rosnące ubóstwo bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD).  Przemawiając na forum 9. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w brazylijskim Porto Alegre bp Huber podkreślił, że „wiara chrześcijan nie pozostaje obojętna wobec sprawiedliwości ekonomicznej, jako że solidarność nie może być emanacją wolnego rynku”.
Głównymi tematami obrad są takie zagadnienia jak: „dyktatura rynku” i „odrzucenie neoliberalizmu”, wojna w Iraku, konflikty w Ugandzie i Sudanie, „prawo Palestyńczyków do sprawiedliwości”, łamanie godności człowieka przez międzynarodowe korporacje, szczególnie naftowe, ubóstwo na kontynencie afrykańskim i południowoamerykańskim, prawo dostępu do wody i podziału bogactw naturalnych. Obserwatorzy podkreślają, że wiele opinii wygłaszanych podczas zgromadzenia jest bliskich Światowemu Forum Społecznemu, które w ubiegłych latach obradowało na Uniwersytecie Katolickim w Porto Alegre.
Przypomniano, że kard. Joseph Ratzinger, obecnie papież Benedykt XVI pracował w komisji ŚRK „Wiara i Ustrój”. Jest to jedyne gremium tej organizacji, którego członkiem jest Kościół katolicki.
Kard. Walter Kasper w rozmowie z francuską agencją AFP na temat 9. Zgromadzenia Ogólnego ŚRK wyraził optymizm, co do przyszłości ekumenizmu. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan powiedział: „Wierzę w postęp, w dalszą drogę ekumenizmu, szczególnie z Kościołem prawosławnym, z którymi pozostajemy bardzo blisko i utrzymujemy przyjacielskie stosunki”. Jego zdaniem kontakty te „pogłębiają się”, czego dowodem są wzajemne wizyty delegacji obu Kościołów w Moskwie i Rzymie. „Niestety, nie nadszedł jeszcze czas na spotkanie między Papieżem a patriarchą Moskwy, choć Benedykt XVI jest bardzo otwarty na kwestie ekumeniczne” – dodał hierarcha.
Kard. Kasper potwierdził równocześnie, że Kościół katolicki nie widzi dla siebie miejsca w strukturach ŚRK. „Jesteśmy Kościołem powszechnym, a ŚRK skupia wspólnoty kościelne o charakterze narodowym bądź regionalnym” – powiedział kardynał. Podkreślił, że ścisła współpraca między Kościołem katolickim a ŚRK jest bardzo dobra i będzie kontynuowana.
Hierarcha przyznał, że wzrost popularności wspólnot zielonoświątkowych i Kościołów ewangelikalnych w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej, w tym w Brazylii, stanowi wyzwanie dla Kościoła katolickiego, przede wszystkim w dziedzinie działań duszpasterskich. „Dzisiaj dialog teologiczny nie jest z nimi możliwy, ruchy te pozbawione są głębszej teologii i charakteryzują się silnym prozelityzmem” – dodał kard. Kasper.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan podkreślił także potrzebę wykształconych teologicznie ludzi świeckich, którzy wspomagaliby małe katolickie wspólnoty, szczególnie tam, gdzie wielu ludzi zmienia wyznanie.
„Pragniemy kontynuować tę falę nadziei i obietnic oraz wzmóc nasze wysiłki, aby nadszedł dzień, w którym chrześcijanie będą zjednoczeni i wspólnie głosili ewangeliczne przesłanie zbawienia” – powiedział kard. Kasper podkreślając znaczenie „pojednania chrześcijan w jedności jednego Kościoła Chrystusowego”. .